റീഫണ്ട് പോളിസി

റീഫണ്ട് പോളിസി

റദ്ദാക്കലും റീഫണ്ടും

പേയ്‌മെന്റ് പ്രവർത്തനത്തിനുശേഷം അത് റദ്ദാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, ദയവായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക: ടെലിഫോണുകൾ: + 44 20 3807 9690 ഇ-മെയിൽ: info@vnz.bz... പണമടച്ച കാർഡിന് മാത്രമേ റീഫണ്ട് ലഭിക്കൂ എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക.